Nieuwe leden

Coro d’Oro telt 16 leden maar wil graag nog wat uitbreiden. Als zingen je aanspreekt en je op zoek bent naar een voor jou geschikt koor, ben je van harte welkom op onze open repetitieavonden. Bij de alten is momenteel een wachtlijst, bij de andere stemgroepen is plaats.  Je kunt drie keer vrijblijvend mee oefenen om de sfeer te proeven. Als je na die drie keer aangeeft dat je enthousiast bent, word je geacht een stemtest te doen. Deze houdt in dat je een aantal notenreeksen na zingt. De dirigent beoordeelt op grond daarvan klank, kleur en zuiverheid van je stem en kijkt of je in het koor past en welke plek voor jou de beste is.

HKH_2013Repeteren

De repetities worden momenteel buiten in een weiland in Gouderak gehouden, op woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur.
Als we weer binnen mogen repeteren kunnen wij “coronaproof” bij Gouda’s harmonie “De Pionier”, Ankerpad 2, te Gouda terecht. In principe gaan de repetities het gehele jaar door, behalve op feestdagen en in de kerst- en zomervakantie. Voor een mooi resultaat is het belangrijk dat het koor steeds volledig is, maar als het zo mocht zijn dat je een keer echt niet kunt, dan meld je je tijdig af via afmelden@corodoro.nl

Muziek

De koormuziek kun je downloaden via de daarvoor ingerichte pagina op het voor de leden ingerichte deel van de site. Op de pagina ‘geschiedenis’ vind je een overzicht van de muziek die in het verleden is uitgevoerd.

Contributie

De contributie bedraagt momenteel € 25,- per maand, te betalen voor de eerste van de volgende maand, op rekening nummer NL30INGB0000544426, onder vermelding van Coro d’Oro te Gouda (liefst per periodieke overschrijving / betaling vooraf per maand, kwartaal of per halfjaar).

Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt per kwartaal.

Kleding

De koorkleding bij concerten en andere optredens is zwart met een rood accent.

Belangstelling

Besluit je na het lezen van deze informatie de kennismakingsrepetities te willen volgen, dan ben je natuurlijk van harte welkom. Neem vooraf even contact op met onze secretaris Nelleke van Dijk zodat zij je de eerste avond wegwijs kan maken (tel. 06 – 1919 2692). We zien uit naar je komst!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.