Giften

Natuurlijk betalen de leden van Coro d’Oro zelf het grootste deel van de kosten van het koor; wij krijgen geen structurele subsidie.
De kosten bestaan grotendeels uit zaalhuur en de betaling van onze professionele dirigente. Voor een optreden zijn er ook extra kosten, maar soms krijgen we daarvoor een bijdrage uit een fonds of uit sponsoring.

Wat meer financiële armslag is heel erg welkom, zeker nu onze kosten door het coronavirus (andere zaal, andere huur, geen concertinkomsten) hoger zijn geworden.

Wij waarderen het dan ook zeer als u ons financieel wilt steunen met een gift.

U kunt uw gift storten op IBAN NL30INGB0000544426 onder vermelding van “gift”.

Hartelijk dank namens Coro d’Oro!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.