Giften

Natuurlijk betalen de leden van Coro d’Oro zelf het grootste deel van de kosten van het koor; wij krijgen geen structurele subsidie.
De kosten bestaan grotendeels uit zaalhuur voor onze repetitieavond, en de betaling van onze professionele dirigente. Voor een optreden zijn er ook extra kosten (zaalhuur, begeleiding, huur piano), maar soms krijgen we daarvoor een bijdrage uit een fonds of uit sponsoring.

Maar wat meer financiële armslag is heel erg welkom, zeker nu de kosten door het coronavirus afgelopen jaren de inkomsten ver hebben overschreden.

Wij waarderen het dan ook zeer als u ons financieel wilt steunen met een gift.

U kunt uw gift storten op IBAN NL85RBRB8836873685 t.n.v. Coro d’Oro, onder vermelding van “gift”.

Heel hartelijk dank namens Coro d’Oro!

Reacties zijn gesloten.